O le Faalapotopotga o Mea Tau Fale a Samoa sa faamanuiaina i se faailoga faava o malo, a le “Faalapotopotoga o Faailoga Faapitoa Faava o Malo i Auaunaga Silisili” i lalo o le Vaega Tauoloa

O le Faalapotopotga o Mea Tau Fale a Samoa sa faamanuiaina i se faailoga faava o malo, a le “Faalapotopotoga o Faailoga Faapitoa Faava o Malo i Auaunaga Silisili” i lalo o le Vaega Tauoloa. O lea faailoga faapitoa ua faalauiloaina ai le taua o auaunaga silisili, taitaiina ma le totoa, faaogaina o agavaa ma…