E Faapefea ona Talosaga

 1. E talatalanoa ma Alii/Tamaitai ofisa o fitoi tonu iai le alalafaga o alala ai le o loo talosaga poo le alalafaga o finagalo e faatino ai le galuega.
 2. E tuuina atu le pepa faatumu mo le nonogatupe faatasi male lisi o pepa moomia mo lenei faamoemoe. E fesoasoaani alii/tamatai ofisa i le faatumuina o le pepa talosaga.

Lisi o Mea e Monaomia

Faamatalaga o mea e manaomia:

 1. F aamaoniga o le galuega a le o loo talosaga ma e e faamaonia ,
 2. Faamaoniga o lou tagata,
 3. Faamaumaga mai Fale Tupe o loo teu ai au tupe,
 4. Lisi o le totoga o le galuega ma tau,
 5. Maliega a tagata e faamaoniaina le faaunega tupe ma faamaoniga o galuega ma isi,
 6. Ata o le auivi mo galuega fou.

Faagasologa o le faia o le Nonogatupe.

O le faagasologa o le faia o le Nonogatupe o taua i lalo:

 1. Asiasiga i le nofoaga e faamautinoa le nofoaga e fai ai le galuega poo se fanua faale aganuu pe umia saoloto.
 2. E faia le sailiga a le vaega o le Tulafono i le o talosaga pe aafia i nisi nonogatupe i le Faalapotopotoga,
 3. E faapena foi ona faia lea sailiga i fanua e tuuina mai e faamau ai se Nonogatupe,
 4. O le kilia a le Vaega o le Tulafono e mafai ai loa ona faatino le ripoti tusitusia a alii/tamaitai ofisa mo talosaga mo se nonogatupe,
 5. O le Ofisa Sili e faia le faaiuga o le talosaga ae sei vagana ai pe a moomia se faaiuga mai le Komiti Faatonu.
 6. E tutusa le faagasologa o talosaga mo Nonogatupe i le Ofisa i Savaii.

Pepa Faatumu

 1. O pepa talosaga e maua mai i le Ofisa i Apia poo le ofisa i Savaii.
 2. Poo le ave ifo mai le upega tafailagi a le Ofisa
SNEAKERS